Cases

Foto: Per Arnesen / DR

Bold Drinks

Projekt: Bold Drinks

Projektejer: Bold Drinks ApS

Projektperiode: Igangværende (Løbende sparring siden deres opstart i august 2016)

Opgave: Coach, rådgiver og advisory board.

Vi har siden 2016, hvor Lasse og Adrian startede virksomheden, hjulpet med løbende rådgivning om alt fra design af forretningsmodel, valg af kundesegment, valideringsplan, go-to-market strategi, salg, markedsføring, branddesign, investering, til pitchtræning til Løvens Hule og rådgivning om eksportstrategi.

Udtalelse

“Anders er nok den eksterne person, som har haft mest indflydelse på vores forretning, lige fra vores spæde start, til der hvor vi er i dag og forhåbentlig i fremtiden. Anders har en helt anden tilgang til forretning end mange andre forretningsudviklere, som vi har snakket med. Lige fra start har vi været inspireret af hans måde at tænke iværksætteri på, og det er grobunden for den måde, vi gør alting på i dag. Jeg er helt overbevist om at takket være den hårde proces, vi har været igennem med Anders, har vi fundamentet for at bryde igennem markedet, fordi vi grundlæggende tænker anderledes og handler hurtigere.”

– Lasse Søkilde, co-founder af Bold Drinks

Startup Explorer

Projekt: Startup Explorer

Projektejer: Erhvervshus Sjælland

Projektperiode: 1/1-2019 til 31/12-2019 (projektet løber indtil 31/12-2021)

Opgave: Konceptudvikling og evaluering af nyt Lean Startup forløb for iværksættere i Region Sjælland.

Vi bistod Erhvervshus Sjælland med konceptudvikling af forløbet samt kvalitetssikring. Herunder sparring om valg af rådgiver, evaluering af workshop-dage og sparring med rådgiver om faciliteringsteknik.
Deltagertilfredshed har på de to forløb ligget på 100%.

Udtalelse

“Anders Graabæk har deltaget i udviklings- og konceptueringsfasen af forløbet Startup Explorer, hvor deltagerne gennem Lean Startup metodikken skal udvikle deres forretningsmodel gennem kontinuerlige kundetests og kundevalidering. Anders har bidraget med en enorm stor viden om Lean Startup og en meget høj faglighed, som han har været med til at omsætte til et rigtig godt forløb – med høj deltagertilfredshed. Vi har været meget glade for at have Anders med ombord – både på det faglige såvel som det personlige plan. Vi sætter stor pris på det samarbejde, vi har haft med Anders.”

– Maria Tan, projektleder hos Erhvervshus Sjælland

Musiconcrete

Projekt: Musiconcrete

Projektejer: DTU Link

Projektperiode: Igangværende

Opgave: Ekstern rådgiver for DTU Links startups

Musiconcrete er en design og formidlingsvirksomhed, der arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Vi bistår Musiconcrete med B2B-salgsrådgivning, herunder opbygning af salgsproces, udvikling af værditilbud, go-to-market strategi og forretningsmodeldesign.

Udtalelse

“Anders Graabæk er en meget kompetent forretningsudvikler. Vi mødte ham til en session, hvor vores nye virksomhed skulle testes. Der skulle ses på indtjeningsmuligheder og skabes mere fokus på, hvor virksomheden skulle fokusere sin energi i starten. Han tog os på en meget gennemtænkt, logisk og givende tur rundt i en god model. Han fik os til at gennemtænke modellen og guide os fint igennem. Og det er desuden en stor fornøjelse at møde Anders, da han er et meget behageligt og empatisk menneske.”

– Dorthe Agger, co-founder af Musiconcrete