Din virksomhed eksisterer ikke i et vakuum. Vi bliver nødt til at forholde os til omverdenen, og de strømninger som findes i tiden. Det er heldigvis lige præcis dét, værktøjet “Business Model Environment” er designet til at hjælpe os med.

 

Gennemgang af Business Model Environment

Omverdensanalysen er inddelt i 4 kategorier. Ved hver kategori, har jeg lavet en række hjælpe-spørgsmål. Brug dem til at forholde dig til de væsentligste ting, der kan komme til at få indflydelse på din virksomhed.

 

1. Trends. Hvilke nøgletendenser har indflydelse på dit forretningsområde? Det kan være teknologiske innovationer, lovgivningsmæssige ændringer eller sociale trends. Hvilke nye teknologier er dine kunder ved at tage i brug? Hvordan vil du karakterisere indtjenings- og formuefordelingen i dit marked? Hvilke sociale eller kulturelle ændringer kan få indflydelse på din forretningsmodel?

2. Industrikræfter (industry forces) dækker over ændringer omkring nøgleaktørerne i din branche. Det kan være konkurrenter, nye aktører i din værdikæde, nye eller gamle leverandører osv. Så hvem er de dominerende spillere indenfor din sektor? Hvad er deres konkurrencefordele/-ulemper? Hvilke ændringer i din branches traditionelle forretningsmodeller kan ses som mulige trusler?

 

Det handler om at vende de potentielle trusler til muligheder

3. Markedskræfter (market forces). Hvad er de overordnede tendenser indenfor dit marked? Er dit kundesegment i vækst eller stagnation? Sker der ændringer i kundens forbrugsmønster. Eller i deres opfattelse af pains og gains? Hvad er de afgørende temaer, som påvirker dit kundelandskab? Hvilke nichesegmenter fortjener mere opmærksomhed? Hvor er det største behov som bliver overset i dag?

4. Makroøkonomiske kræfter (macroeconomic forces) dækker over makroøkonomiske trends såsom globale markedsforhold, adgang til ressourcer, ændringer i råvarepriser, osv. Hvor nem adgang har du til din virksomheds primære ressourcer? (Ressourcer kan være alt fra fysiske, menneskelige, økonomiske eller immaterielle). Hvad koster disse ressourcer?

 

Er det her virkelig relevant for mig?

Det korte svar: Ja. Selvom vi ikke styrer omverdenen har vi ikke råd til at ignorere den. Tiderne skifter, og vi bliver nødt til at følge med. Og nej, man kan ikke styre verdenshistoriens store bølger. Men man kan lære at surfe på dem, frem for at lade sig blive slået omkuld. Der er eksempelvis meget, der tyder på, at vi befinder os på kanten af en økonomisk recession eller opbremsning. 
Kan jeg som virksomhedsejer personligt forhindre det? Nej. Bør jeg forholde mig til det? Ja. Kan jeg gøre noget aktivt for at sikre mig imod nedturen? Måske.

Selvom vi ikke styrer omverdenen, har vi ikke råd til at ignorere den. Tiderne skifter, og vi bliver nødt til at følge med

Du kan prøve at designe en forretningsmodel, som er omvendt proportionel med krisen (Eksempelvis har en iransk flagproducent kronede dage ved at sælge amerikanske flag til afbrænding ved demonstrationer, efter USA indførte yderligere sanktioner. Jo værre økonomien bliver, jo flere demonstrationer, jo flere salg af flag).

Det handler om at vende de potentielle trusler til muligheder. Og så handler det om at have en plan B eller C i baghånden, når konjekturerne skifter, så man styrker sin konkurrenceposition. Det gælder også, selvom man jo bare er “lille mig”. 😉

Vi lavede selv øvelsen her hos Validate og er lykkedes med at designe en forretningsmodel, som vi tror på, vil klare sig godt i modgangstider, når den næste recession sætter ind. 


Nu er det din tur

Til omverdensanalysen tager du udgangspunkt i Business Model Canvas. (Har du endnu ikke lavet din forretningsmodel ud fra Business Model Canvas, kan du læse om hvordan du gør her). Brug post-its til at svare på de mest relevante spørgsmål, der kan komme til at påvirke din forretningsmodel. Placer dine post-its rundt om BMC.